• Dyżur Komisji Stypendialnej

  by  • Maj 6, 2015

  Informujemy, że dzisiaj, 06.05.2015 od 16:10 do 18:00 w sali konferencyjnej w DS „Sabinki” odbędzie się dyżur Komisji Stypendialnej. Zapraszamy wszystkich studentów, którzy mają pytania odnoście wydanych decyzji. Postaramy się rozjaśnić wszystkie wątpliwości związane z regulaminem i procedurą przyznawania stypendium Rektora.

  Read more →

  Decyzje w sprawie stypendium Rektora na 5 rat na semestr letni 2014/2015

  by  • Maj 5, 2015

  Informujemy, że Komisja Stypendialna wydała decyzje w sprawie stypendium Rektora na 5 rat na semestr letni 2014/2015. Komunikaty można odczytać w systemie stypendialnym. Studentów I roku zapraszamy do Sekcji Pomocy Materialnej w celu osobistego odebrania decyzji. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem odnośnie przyznanych na obecny semestr stypendiów.

  Read more →

  Wnioski o stypendium Rektora w semestrze letnim 2014/2015

  by  • Luty 16, 2015

  Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 16.02 można składać wnioski o stypendium Rektora na V rat. Podobnie jak w poprzednim semestrze, wszyscy studenci z wyjątkiem studentów I roku studiów licencjackich generują wnioski w systemie stypendialnym (serwis.sgh.waw.pl/stypendia). Prosimy upewnić się, że po wybraniu zakładki: Wnioski –> Wypełnianie wniosku, w lewym górnym rogu w rubryce semestr,...

  Read more →

  Stypendia socjalne i specjalne – komunikat

  by  • Luty 16, 2015

  Komisja stypendialna ustaliła progi i kwoty stypendiów socjalnych i specjalnych na semestr letni roku akademickiego 2014/15. Ukształtowały się one w następujący sposób: Stypendium socjalne: Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 zmianie uległy: kwota bazowa stypendium socjalnego, kwota dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium oraz warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego. Maksymalna kwota dochodu netto na członka gospodarstwa domowego uprawniająca do stypendium...

  Read more →

  Pozostałe decyzje w sprawie stypendium Rektora

  by  • Styczeń 21, 2015

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wydane pozostałe decyzje w sprawie stypendium Rektora. Prosimy o sprawdzenie zakładki „Skrzynka odbiorcza” w systemie stypendialnym. Jednocześnie pragniemy przeprosić za opóźnienie w stosunku do podanej daty w decyzji z grudnia. Komisja w przypadku niektórych studentów nie mogła uzyskać niezbędnych danych z Wirtualnego Dziekanatu drogą elektroniczną, konieczne było więc...

  Read more →

  Decyzje w sprawie stypendium Rektora na V rat

  by  • Grudzień 19, 2014

  Drodzy studenci, Informujemy, że Komisja Stypendialna w dniu dzisiejszym wydała decyzje w sprawie stypendium Rektora na V rat na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015. Decyzje można odczytać już na indywidualnych kontach w systemie stypendialnym. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem odnośnie wydanych decyzji. Studentów I roku studiów I stopnia prosimy o odczytanie wiadomości mailowej.

  Read more →

  Nowy regulamin

  by  • Listopad 21, 2014

  W dniu 19 listopada 2014 r. podpisane zostało zarządzenie Rektora nr 47 zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem zarządzenia oraz nowym regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1...

  Read more →

  Wnioski o stypendium Rektora na V rat

  by  • Listopad 19, 2014

  Drodzy studenci! Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia jutrzejszego (20.11) rozpoczynamy procedurę przyznawania Stypendium Rektora. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w dniach: 20.11 – 01.12 w godz. 8.00 – 15.30 w Sekcji Pomocy Materialnej. Tradycyjnie można składać wnioski drogą pocztową. Decyduje data stempla pocztowego. Adres: Sekcja Pomocy Materialnej DS. „Sabinki” Al. Niepodległości...

  Read more →

  Decyzje w sprawie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego na V rat (zima 2014/2015)

  by  • Październik 29, 2014

  Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 27 października wydane zostały decyzje w sprawie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego na V rat na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015. Prosimy o odczytanie decyzji w systemie stypendialnym. Odwołania od decyzji można składać za pośrednictwem Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Komisja Stypendialna ustaliła, że...

  Read more →