• Pozostałe decyzje w sprawie stypendium Rektora

  by  • Styczeń 21, 2015

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wydane pozostałe decyzje w sprawie stypendium Rektora. Prosimy o sprawdzenie zakładki „Skrzynka odbiorcza” w systemie stypendialnym. Jednocześnie pragniemy przeprosić za opóźnienie w stosunku do podanej daty w decyzji z grudnia. Komisja w przypadku niektórych studentów nie mogła uzyskać niezbędnych danych z Wirtualnego Dziekanatu drogą elektroniczną, konieczne było więc...

  Read more →

  Decyzje w sprawie stypendium Rektora na V rat

  by  • Grudzień 19, 2014

  Drodzy studenci, Informujemy, że Komisja Stypendialna w dniu dzisiejszym wydała decyzje w sprawie stypendium Rektora na V rat na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015. Decyzje można odczytać już na indywidualnych kontach w systemie stypendialnym. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem odnośnie wydanych decyzji. Studentów I roku studiów I stopnia prosimy o odczytanie wiadomości mailowej.

  Read more →

  Nowy regulamin

  by  • Listopad 21, 2014

  W dniu 19 listopada 2014 r. podpisane zostało zarządzenie Rektora nr 47 zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem zarządzenia oraz nowym regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1...

  Read more →

  Wnioski o stypendium Rektora na V rat

  by  • Listopad 19, 2014

  Drodzy studenci! Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia jutrzejszego (20.11) rozpoczynamy procedurę przyznawania Stypendium Rektora. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w dniach: 20.11 – 01.12 w godz. 8.00 – 15.30 w Sekcji Pomocy Materialnej. Tradycyjnie można składać wnioski drogą pocztową. Decyduje data stempla pocztowego. Adres: Sekcja Pomocy Materialnej DS. „Sabinki” Al. Niepodległości...

  Read more →

  Decyzje w sprawie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego na V rat (zima 2014/2015)

  by  • Październik 29, 2014

  Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 27 października wydane zostały decyzje w sprawie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego na V rat na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015. Prosimy o odczytanie decyzji w systemie stypendialnym. Odwołania od decyzji można składać za pośrednictwem Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Komisja Stypendialna ustaliła, że...

  Read more →

  OPÓŹNIENIE TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA

  by  • Wrzesień 30, 2014

  Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z przedłużającymi się pracami nad nowym regulaminem stypendialnym, termin przyjmowania wniosków o stypendium Rektora na V rat w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 ULEGNIE OPÓŹNIENIU. Jak tylko otrzymamy potwierdzenie podpisania stosownego zarządzenia przez Rektora SGH, opublikujemy na stronie internetowej oraz fanpage’u Komisji stosowną informację. Prosimy śledzić na bieżąco...

  Read more →

  WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE DLA STUDENTÓW I SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH

  by  • Wrzesień 11, 2014

  Informujemy, że w związku z opóźnieniem terminu przyznawania loginów i haseł dla studentów I semestru studiów magisterskich, Komisja Stypendialna podjęła decyzje o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o stypendia socjalne i stypendia specjalne do dnia 24.09 jedynie dla tych studentów. Wnioski wszystkich pozostałych przyjmowane będą do 15.09.

  Read more →

  ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA

  by  • Wrzesień 5, 2014

  Szanowni Państwo! Informujemy, iż z uwagi na ostatnie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, które wejdą w życie w dniu 1 października br. oraz konieczność dostosowania regulaminu stypendialnego do nowego brzmienia przepisów, wnioski o stypendium Rektora na V rat w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 będzie można składać w dniach 01.10 – 21.10....

  Read more →

  Terminy przyjmowania wniosków w semestrze zimowym 2014/2015

  by  • Sierpień 20, 2014

  Informujemy, że wnioski o stypendia w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 przyjmowane będą w następujących terminach: - stypendia socjalne: 15.08 – 15.09 - stypendia specjalne: 15.08 – 15.09 - stypendia rektora: 01.10 – 21.10 Wnioski podobnie jak w poprzednim semestrze należy składać w Sekcji Pomocy Materialnej (osobiście lub drogą pocztową) Adres: Al. Niepodległości 147...

  Read more →