• Stypendia

  Student SGH może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • Stypendium Socjalne  dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej
  • Stypendium Rektora dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią bądź mieli osiągnięcia sportowe lub publikacje naukowe
  • Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych
  • Zapomoga dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej

  Więcej informacji o każdym świadczeniu znajdą Państwo w odpowiedniej zakładce.